تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد ۸
تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد 8
02188921613

اشکالات سیستم آب در چاپ

ماشین های چاپ افست قدیمی، مجهز به سیستم آب معمولی هستند که شامل : تشتک آب، غلتک تشتک آب، نورد واسطه، نورد صلایه و دو نورد آب روی زینک (فرم) است.
قسمتی از غلتک آب در داخل محلول قرار دارد و به آهستگی حرکت می کند. در بیشتر ماشین ها، سرعت چرخش این نورد با سرعت ماشین هماهنگ است اما موتور مستقلی برای تغییر سرعت نورد آب بکار می رود. جنس نورد آب از آلومینیوم و یا کروم است که بدون روکش و یا پارچه نورد آب برزنتی کار می کند.
در ماشین های قدیمی نورد واسطه (نورد قطع و وصل تغذیه آب) با پارچه نورد پوشیده شده است. کار این نورد تبادل تماس بین غلتک آب و (تشتک) نورد صلایه آن است. زمان مکث این نورد بر روی نورد آب قابل تنظیم بوده و اگر سرعت ماشین تغییر کند، زمان توقف نورد، مقدار رطوبتی را که به نوردهای روی زینک منتقل می شود، کنترل می کند. اگر نورد آب، خود مجهز به سیستم تغییر سرعت و یا موتور با دور متغیر باشد، امکان تنظیم و کنترل رطوبت به صورت دقیق تر وجود خواهد داشت. نورد صلایه آب از جنس آلومینیوم و یا کروم است، سرعت سطحی حرکت این نورد برابر با سرعت حرکت سیلندر زینک است.
اغلب ماشین های امروزی مجهز به مرطوب کننده دایمی هستند. عملکرد در سیستم های جدید آب در مقایسه با سیستم های قدیمی (که از پارچه نورد آب استفاده می کنند) بسیار دقیق تر و بهتر است و به سرعت در برابر تغییرات انجام شده در تنظیم ماشین، عکس العمل نشان می دهد.
پیشرفت های انجام شده در ساخت سیستم های آب و زینک بسیاری از اشکالات کم و زیاد شدن رطوبت را در موقع چاپ، حل کرده است. اشکالات ذکر شده در این بخش ناشی از کمبود و یا زیادی رطوبت است.

اشکال ۱ ) اثر آب (آب بردگی)

علت : به علت وجود رطوبت زیاد، دور زینک و لاستیک قسمت هایی مرکب نمی گیرند.
زیرا مرکب نمی تواند آب اضافی را جذب کند. اگر کنترل میزان آب به قدری مشکل و حساس باشد که با کم کردن آب، زینک را سیاه کند و با اضافه کردن آب، قسمت هایی از زینک مرکب نمی گیرد، مشخص می شود که یا زینک به خوبی ظاهر نشده و یا مرکب، آب را زیاد دفع می کند.
راه حل ۱ : درجه آب و یا سرعت نورد آب را کم کنید. مقداری الکل و یا محلول الکلی را به آب اضافه کنید.
راه حل ۲ : سختی لاستیک نوردها را کنترل کنید. نوردهایی را که لاستیک آنها بیش از اندازه سفت شده است، تعویض کنید.
راه حل ۳ : از مرکب مرغوب استفاده کنید.

اشکال ۲ ) تنپلات برفکی (ضعیف)

تنپلات مشکی به رنگ طوسی و تنپلات های رنگی ضعیف چاپ می شوند. اگر با ذره بین نگاه کنیم، شکل آنها نا موزون و پر از ذرات سفید و ریز است.
علت اول : آب زیاد است.. مرکب، آب اضافی را جذب می کند و زمانی که لایه مرکب بر روی زینک یا لاستیک تقسیم می شود، ذرات آب را آزاد می کند. این ذرات مانع از انتقال یکنواخت تنپلات به کاغذ می شود.
راه حل ۱ : آب را کم کنید، از الکل یا محلول های الکلی استفاده کنید.
راه حل ۲ : اگر مرکب روی نوردها به حالت پرآب درآمده است، مرکب را تعویض کرده و از مرکبی که خاصیت جذب آب کمتری دارد، استفاده کنید.
راه حل ۳ : یک بادبزن کوچک در پشت مرکبدان بگذارید این عمل باعث تبخیر آب مرکب می شود.

علت دوم : فشار نامناسب بین زینک و لاستیک، لاستیک و کاغذ و یا نورد به زینک.
راه حل : زیربندی زینک و لاستیک و فشار نوردها را طبق دستور کار ماشین کنترل و تنظیم کنید.

اشکال ۳ ) تغییر رنگ

این مشکل می تواند به دلیل خرابی نوردها، پس زدن مرکب از روی غلتک مرکبدان، دَلمه مرکب بر روی نوردها  و وجود ذرات و گرد و غبار کاغذ در مرکب باشد. علت دیگر آن، وجود خوردگی سطح نوردها و خمیدگی میل نوردها و وجود مرکب خشک شده و ذرات کاغذ بین تیغه  غلتک مرکبدان است.
علت : نوسان در تغذیه آب
راه حل : حجم آب داخل تشتک را ثابت نگه دارید. به این منظور می توانید از شناور ثابت کننده حجم آب استفاده کنید.

اشکال ۴ ) سیاه کردن دور تا دور سیلندر

ظاهر شدن مرکب روی قسمت های بدون چاپ زینک (سیاه کردن زینک) که به زمینه کاغذ نیز منتقل می شود، اغلب ناشی از رطوبت نامناسب و یا ضعیف شدن زینک است.

علت اول : کثیف یا کهنه بودن نوردهای آب، چرب بودن غلتک آب یا نورد واسطه آب. وجود این شرایط باعث جلوگیری از انتقال یکنواخت رطوبت می شود.
راه حل : چنانچه پارچه نورد آب کثیف شده باشد، باید آن را به خوبی شست تا مرکب جذب شده آن پاک شود. اگر پارچه نورد آب نخ نما شده باشد، باید آن را تعویض کرد. اگر نوردهای توزیع کننده رطوبت، چرب شده باشند و انتقال یکنواخت رطوبت انجام نشود، باید نوردها را با محلول شوینده پاک و سپس بطور کامل خشک کنید.

علت دوم : عدم وجود فشار یکنواخت بین نوردهای آب و زینک باعث ساییدگی غیر یکنواخت در نورد می شود.
راه حل ۱ : نوردهای آب را به صورتی تنظیم کنید که فشار نورد در دو سر آن یکنواخت باشد. پس از تنظیم نوردها، دقت کنیدکه هرگز برعکس حالت اولیه روی ماشین نصب نشود.
راه حل ۲ : صاف بودن نوردها را کنترل کنید. اگر میل نورد و یا دو سر انتهایی آن تاب داشته باشد، باید نوردها را تعمیر کرده و دوباره با پارچه نورد آب روکش کنید.

اشکال ۵ ) سیاه کردن در طول زینک

این نوع سیاه کردن مشابه آنچه در کناره های سیلندر ظاهر می شود، اغلب به علت رطوبت نامناسب و یا خوردگی زیاد در زینک رخ می دهد.
علت : زیاد بودن فشار بین نوردها و زینک
نوردها با لبه جلوی زینک برخورد کرده و از روی زینک می پرد و دوباره روی آن می نشیند.
این ضربه باعث ضعیف شدن سریع لبه زینک می شود که سیاه کردن و خط های ناخواسته در سرتاسر زینک را به دنبال دارد. این حالت همچنین موجب فشردن رطوبت اضافی بر روی زینک در سرتاسر طول نورد می شود. این فشار باعث جا گذاشتن آب اضافی به حالت یک خط پس از یک دور چرخش نورد روی لبه زینک می شود.
راه حل : فشار نوردهای آب را دوباره تنظیم کنید.

اشکال ۶ ) سیاه کردن پس از ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ گردش چاپ

علت : کمبود اسید یا صمغ و یا هر دو در محلول مرطوب کننده (آب افست)
راه حل ۱ : غلظت محلول مرطوب کننده را کنترل کنید. به این منظور نیاز به استفاده از دستگاه اندازه گیری قابلیت انتقال الکتریکی محلول داریم که متاسفانه در ایران مرسوم نیست.
راه حل ۲ : محلول مرطوب کننده را طبق دستور کار ماشین درست کنید.
راه حل ۳ : با فروشنده محلول مرطوب کننده مشورت کنید.

اشکال ۷ ) ترامها در حین چاپ ضعیف می شوند

علت : محلول مرطوب کننده بیش از اندازه اسیدی است.
راه حل ۱ : زینک را تعویض کنید.
راه حل ۲ : پ هاش (PH) محلول مرطوب کننده را اندازه گیری کنید. درجه «پ هاش» باید حدود ۵ باشد.
اگر محلول مرطوب کننده بیش از حد اسیدی بود، آن را تعویض کنید. چنانچه ترامهای ریز از بین رفته باشد، دیگر کاری نمی توان کرد.

اشکال ۸ ) وجود خطوط سفید رنگ به شکل الیاف کاغذ

وجود خطوط سفید رنگ به شکل الیاف کاغذ در چاپ تنپلات، در نتیجه چسبیدن الیاف کاغذ به زینک و لاستیک رخ می دهد. این الیاف رطوبت را جذب کرده و اشباع می شوند. پس از آن مرکب را دفع کرده و تصویر معکوس آنها بر روی کاغذ ظاهر می شوند.
علت اول : گرد و خاک و الیاف ریز جدا شده از کاغذ و مقوا.
راه حل : به مقاله «اشکالات کاغذ» رجوع کنید.

علت دوم : جدا شدن نخ و الیاف از پارچه نورد آب و یا مواد دیگری که در روکش نوردها بکار رفته است. الیاف این روکش ها سرانجام به علت پوسیدگی و ساییده شدن، جدا شده و می ریزند.
کُرک پارچه نورد آب را می توان از پرز کاغذ تفکیک کرد، چون طول کرک پارچه چند برابر پرز کاغذ است.
راه حل ۱ : روکش های نورد آب و نورد واسطه را تعویض کنید.
راه حل ۲ : از روکش های کاغذی استفاده کنید. این روکش ها پرز نمی دهند و زود به زود تعویض می شوند.
این نوع روکش در ایران موجود نیست.
راه حل ۳ : سیستم آب جدیدی را که نیاز به پارچه نورد آب ندارد، نصب کنید.

اشکال ۹ ) مرکبی شدن نورد کروم و یا نورد غلتک آب

علت اول : مناسب نبودن محلول مرطوب کننده
راه حل ۱ : محلول مرطوب کننده را دور بریزید و محلول تازه ای را که مواد آن طبق دستور کار ماشین و با دقت اندازه گیری شده باشد، جایگزین کنید.
راه حل ۲ : از محلول مرطوب کننده مطمئن استفاده کنید.

علت دوم : سیستم آب به درستی تنظیم نشده است.
راه حل : تنظیمات انجام شده را کنترل کرده و طبق دستور کار ماشین عمل کنید.

علت سوم : مقدار الکل و یا محلول های الکلی کافی و مناسب نیست.
راه حل ۱ : درجه الکل محلول را با الکل سنج اندازه گیری کرده و ر صورت نیاز اصلاح کنید.
راه حل ۲ : از سیستم کنترل الکل استفاده کنید.

اشکال ۱۰ ) زینک در طرف گیربکس ماشین خشک می شود

علت اول : فشار نوردها در طرف گیربکس زیاد است.
راه حل : آب طرف گیربکس را به صورتی تنظیم کنید که رطوبت بیشتری بر روی زینک منتقل شود.

علت دوم : نورد غلتک آب به درستی آب را منتقل نمی کند.
راه حل : مقدار زبری سطح نورد آب را زیاد کنید.

علت سوم : ماشین در معرض جریان هوا قرار دارد.
راه حل : پنجره های اضافی چاپخانه را ببندید و یا هواکش را خاموش کنید.

 

اشکال ۱۱ ) مرکز زینک خیس می شود

علت اول : انتقال آب توسط نورد آب ناقص است.
راه حل : قدرت انتقال سطح آب را افزایش دهید.

علت دوم : نورد کروم تنظیم نشده است.
راه حل : نقطه تماس نورد کروم و نورد فرم را تنظیم کنید.

علت سوم : غلتک تشتک آب آسیب دیده و یا ساییدگی دارد.
راه حل : غلتک آب تشتک، قطر نورد آب و گرد بودن کامل آن را کنترل کنید، در صورت نیاز، نورد را تعمیر و یا تعویض کنید.

اشکال ۱۲ ) قطرات آب روی کاغذ می ریزند

علت اول : مایع شدن آب در سیستم آب ماشین
راه حل ۱ : تشتک آب را آب بندی کنید.
راه حل ۲ : درجه حرارت آب (محلول) را افزایش دهید.

علت دوم : محلول مرطوب کننده روی نورد باقی نمی ماند.
راه حل : مرکب خشک شده در دو سر نورد را پاک کنید، نوردها را بطور کامل تمیز کنید.

اشکال ۱۳ ) وجود کف در سیستم آب

علت اول : مقدار الکل و یا مواد ضد کف در سیستم آب کافی نیست.
راه حل : الکل را اندازه گیری کنید و درصد آن را به مقدار کافی افزایش دهید.

علت دوم : وجود صمغ اضافی در محلول.
راه حل : محلول مرطوب کننده را دور بریزید و محلول تازه را طبق دستور کار ماشین با اندازه گیری مواد لازم، مخلوط کرده و جایگزین کنید.

علت سوم : نصب غلط فیلترهای سیستم کنترل کننده الکل.
راه حل : فیلترها را کنترل کرده و به شکل صحیح نصب کنید.

علت چهارم : وجود فشار اضافی در برگشت سیستم کنترل الکل.
راه حل : جریان برگشت را کاهش دهید. جریان را با تنظیم شیر کنترل محدود کنید.

علت پنجم : وجود صابون و یا کف در محلول مرطوب کننده.
راه حل ۱ : سیستم آب را با دست تمیز کنید.
راه حل ۲ : بعد از شست و شو توجه کنید که پرزهای پارچه نورد آب بطور کامل تمیز و آب گیری شده باشند.
راه حل ۳ : محلول های الکلی را از نظر ایجاد کف کنترل کنید، در صورت نیاز از مواد ضد کف استفاده کرده و یا محلول را تعویض کنید.

اشکال ۱۴ ) آب به حالت نواری شکل بر روی نوردها و زینک ظاهر می شود.

علت اول : جنس نورد آب بسیار سخت است.
راه حل : سختی نورد آب را کنترل کرده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید. در موقع استفاده از محلول های الکلی استفاده از نوردهای نرم تر ضروری است.

علت دوم : نورد کروم به درستی تنظیم نشده است.
راه حل :  نورد کروم را با نوردهای روی زینک تنظیم کنید.

علت سوم : دنده ها خورده شده است.
راه حل : دنده های نورد کروم و نورد آب را کنترل کرده و در صورت نیاز تعویض کنید.

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *