تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد ۸
تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد 8
02188921613

افزایش مجدد قیمت کاغذ

 

📣📣📣📣📣📣📣

💢 قیمت کاغذ بار دیگر در بازار افزایش یافت این امر در حالی است که کاغذ هایی که در گمرک وجود دارد، برای دریافت مجوزهای گمرک با مشکل مواجه شده اند.

💢 جلیل غفاری رئیس اتحادیه صحافان،  در خصوص قیمت کاغذ گفت: متاسفانه در مدت اخیر قیمت کاغذ افزایش داشته است. کاغذ هایی که در گمرک مانده‌اند، برای دریافت مجوزهای گمرک با مشکل مواجه شده اند و این مسئله سبب شده است، قیمت کاغذ افزایش پیدا کند.

💢 وی افزود: در صورتی که مشکل کاغذهایی که در گمرک مانده و ترخیص نشده است، هرچه زودتر حل شود قیمت کاغذ بیش از این افزایش پیدا نمی‌کند. وزارت بازرگانی می‌خواهد تسهیلاتی را در اختیار واحدهای صنفی برای نوسازی ماشین آلات قرار دهد. این مسئله را با اعضای اتحادیه صحافان در میان گذاشتیم تا برای آن اقدام کنند.

💢 رئیس اتحادیه صحافان با اشاره به آخرین خبرها از ساخت شهرک صنعتی برای این اتحادیه بیان کرد: با یک شرکت سازنده شهرک های صنعتی درباره احداث شهرک صنعتی، صحبت کردیم. قرار است شرکت سازنده شهرک های صنعتی برای ما، طرح خود را برای احداث شهرک صنعتی اتحادیه صحافان بیاورد تا ما بتوانیم درباره همکاری با این شرکت  تصمیم گیری کنیم.

وی افزود: در صورتی که مشکل کاغذهایی که در گمرک مانده و ترخیص نشده است، هرچه زودتر حل شود قیمت کاغذ بیش از این افزایش پیدا نمی‌کند. وزارت بازرگانی می‌خواهد تسهیلاتی را در اختیار واحدهای صنفی برای نوسازی ماشین آلات قرار دهد. این مسئله را با اعضای اتحادیه صحافان در میان گذاشتیم تا برای آن اقدام کنند.

رئیس اتحادیه صحافان با اشاره به آخرین خبرها از ساخت شهرک صنعتی برای این اتحادیه بیان کرد: با یک شرکت سازنده شهرک های صنعتی درباره احداث شهرک صنعتی، صحبت کردیم. قرار است شرکت سازنده شهرک های صنعتی برای ما، طرح خود را برای احداث شهرک صنعتی اتحادیه صحافان بیاورد تا ما بتوانیم درباره همکاری با این شرکت  تصمیم گیری کنیم.

افزایش مجدد قیمت کاغذ

 

نوشته های مرتبط