تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد ۸
تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد 8
02188921613

انتقال دستگاه چاپ ۷۰ساله به موزه هیمن مهاباد

یک دستگاه چاپ با قدمت بیش از ۷۰ سال به مجموعه آثار موزه مفاخرملی، فرهنگی و هنری مهاباد واگذار شد.

🔷 موزه مفاخرملی، فرهنگی و هنری مهاباد سال هاست بخشی از شناسنامه فرهنگی ما را به تصویر می کشد که حالا با همت و تلاش جمعی، یک دستگاه چاپ با قدمت ۷۰ سال به مجموعه این موزه واگذار شده است.

🔷 شیخ محمدی صاحب چاپخانه گفت: این دستگاه حدود هفتاد سال در زمینه چاپ کتاب و مجله خدمت رسانی کرده اما حالا با پیشرفت تکنولوژی و جایگزین شدن دستگاههای جدید کارآیی چندانی ندارد به همین سبب تصمیم گرفته شد تا با فروش این دستگاه به شهرداری و استقرار آن در موزه فرهنگسرای هیمن برای همیشه جاودان باقی بماند.

🔷 صلاح پایانیانی مسئول موزه مفاخر ملی،فرهنگی و هنری مهاباد گفت: در راستای حفظ و نگهداری پیشینه فرهنگی شهر و معرفی این پیشینه به مخاطبان، طرح خرید کهن ترین دستگاه چاپ ملخی موجود در شهر به شورای اسلامی شهر ارائه شد که مورد موافقت قرار گرفت.

طرحی که می تواند از یک سو حافظ شناسنامه فرهنگی شهر و از سویی دیگر موجب ایجاد جذابیت برای بازدید کنندگان شود.

انتقال دستگاه چاپ ۷۰ساله به موزه هیمن مهاباد ,پویا هنر نوین,دستگاه چاپ جدید,موزه چاپ,موزه مفاخر ملی,چاپ و بسته بندی,گرافیک پویا هنر نوین

گرافیک پویا هنر نوین

اانتقال دستگاه چاپ ۷۰ساله به موزه هیمن مهاباد ,پویا هنر نوین,دستگاه چاپ جدید,موزه چاپ,موزه مفاخر ملی,چاپ و بسته بندی,گرافیک

پویا هنر نوین,دستگاه چاپ جدید,موزه چاپ,موزه مفاخر ملی,چاپ و بسته بندی,گرافیک

انتقال دستگاه چاپ ۷۰ساله به موزه هیمن مهاباد,پویا هنر نوین,دستگاه چاپ جدید,موزه چاپ,موزه مفاخر ملی,چاپ و بسته بندی,گرافیک

انتقال دستگاه چاپ ۷۰ساله به موزه هیمن مهاباد ,پویا هنر نوین,دستگاه چاپ جدید,موزه چاپ,موزه مفاخر ملی,چاپ و بسته بندی,گرافیک

انتقال دستگاه چاپ ۷۰ساله به موزه هیمن مهاباد

انتقال دستگاه چاپ ۷۰ساله به موزه هیمن مهاباد

انتقال دستگاه چاپ ۷۰ساله به موزه هیمن مهاباد

 

نوشته های مرتبط