تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد ۸
تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد 8
02188921613

بسته بندی های خوب

🔹 یک بسته‌ بندی خوب، از محصول در طی حمل و نقل، فرآیند بارداری،قفسه مغازه خرده فروشی و در قفسه خانه مشتری مراقبت می‌ کند. تا زمانی که توزیع محصول را در زمان و مکان مفید ارائه کند. بسته ‌بندی از طریق فراهم آوردن درجه مناسبی از حفاظت در مقابل شکستگی، فاسد شدن و گم‌ شدن محتویات محصول، به ارزش محصول می‌ افزاید.

🔹 به طور کلی می‌ توانیم وظایف بسته‌ بندی را به طور خلاصه به صورت زیر بیان کنیم: حفاظت و نگهداری کالا منظور از «حفاظت» پیشگیری از آسیب فیزیکی ومنظور از«نگهداری» توقف یا جلوگیری از تغییرات شیمیایی و بیولوژیکی می ‌باشد.

🔹 آسان ‌ترشدن استفاده از محصول : بسته‌ بندی عملکرد مناسبی برای واسطه‌ها، توزیع کنند گان و مشتریان جهت آسایش ارائه می‌کند. بسیاری از تسهیلات که به وسیله یک بسته ‌بندی مناسب ارائه می ‌شوند، چیز هایی نظیر برچسب محصول، نحوه مصرف و استاندارد بودن می‌ تواند باشد.

🔹 ساختار اطلاعاتی بسته بندی : ساختار اطلاعاتی یا پوشش اطلاعاتی، دقت و ظرافت فوق العاده‌ای می‌ طلبد، تخصص ‌های گوناگونی را به کار می ‌گیرد و در روح و روان و فکر و اندیشه مخاطب رسوخ می ‌کند. این پوشش به طور مستقیم از زمان،تکنولوژی و فرهنگ تأثیر می ‌پذیرد مانند محتوی، خود تاریخ انقضایی را یدک می‌ کشد. به همین دلیل است که بسته ‌بندی کالا‌ها، هر چند وقت یکبار، با تغییر تکنولوژی ساخت یا کشف رنگ های جدید در بسته ‌بندی تغییر می ‌یابند و دگرگون می ‌شوند.

🔹 بسته‌بندی علاوه بر قابلیت حمل و نقل، با نوآوری می ‌تواند در زمینه‌ های تکنیکی، هنری و ارتباطی، کالا را برای بازار جذاب و قابل جلب توجه کرده و از این نقطه نظر میان کالا و مصرف کننده رابطه نوینی برقرار سازد، کمتر پدیده‌ ای ارتباطی مانند بسته‌بندی، دو ویژگی جاذبه فردی و اجتماعی را تواماً با خود همراه دارد. در تعریفی سیستماتیک، بسته‌ بندی را می ‌توان پوششی از یک سیستم دانست که کالا نامیده می‌شودو کالا عبارت است از دانشی که توسط انرژی در جرم ثابت شده است؛ از طرف دیگر هرسیستمی که محتوای دانش است به ناچار دارای دو نوع پوشش نیز می‌باشد: یکی پوشش حفاظتی و دیگری پوشش ارتباطی، اطلاعاتی.

بسته بندی های خوب

 

نوشته های مرتبط