بسته بندی یا فروشنده

🔷 سؤالی که تولیدکنندگان بهتر است هنگام تولید یک محصول از خود بپرسند این است که کدام گزینه در فروش آن تأثیر بیشتری دارند؛ بسته بندی یا فروشنده؟!

پاسخ به این سؤال به نوع محصول بستگی دارد. شاید بتوان گفت که درباره فروش پوشاک فروشندگان نقش پر رنگی ایفا می کنند؛ چرا که توضیحات آن ها در خصوص معرفی نوع پارچه و کیفیت مواد مصرفی دیدگاه مشتری را تحت تأثیر قرار می دهد. اما این موضوع برای مواد غذایی و بهداشتی کمی متفاوت است؛ چرا که این محصولات بیشتر توسط خود مشتری و گاهی بسته به تجربیات وی انتخاب می شود. در این جاست که اوضاع فرق میکند و باید همه جوانب را سنجید.

🔷 تجربه ثابت کرده است که بسته بندی وظیفه فروشنده را بهتر از آدم زنده انجام می دهد چرا که انسانها در موقعیت های متفاوت دارای خصوصیات عاطفی، رفتاری و روانی متفاوتی هستند. گاه افسرده، بی تجربه، خسته و بی حوصله اند، اما بسته بندی مناسب همیشه اطلاعات کاملی را در مورد محصول به مصرف کننده منتقل می نماید. از طرفی خریدار بدون صرف وقت بسیار، براساس تجربه، ذوق، سلیقه و گاه آزمایش از بین صدها محصول مشابه می توان انتخاب نماید. یک بسته بندی مناسب قادر است به عنوان یک فروشنده خاموش نقش خود را ایفاء کند. به هر حال اهمیت نگهداری و بسته بندی کالا، کمتر از تولید آنها نمی باشد و در انتها تولید هر کالایی، بسته بندی عامل تعیین کننده حفظ و نگهداری آن تا رسیدن به دست مصرف کننده و از طرفی بهترین و بزرگترین مروج تبلیغ محصولات یک شرکت می باشد.

بسته بندی یا فروشنده

نوشته های مرتبط