تلاش ها برای کاهش قیمت کاغذ

⚫️ به گفته‎ی هیات مدیره انجمن وارد کنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‎های سلولزی ایران، ترخیص کاغذ و مقوا در گمرکات و هزینه‎های ناشی از معطلی ترخیص آن کاهش خواهد یافت و این محصولات که غالباً مواد اولیه یا واسطه‎ای برای صنایع و چاپ و نشر هستند با سرعت و قیمت مناسب تری به دست تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد رسید.
⚫️ سید حسن میرباقری گفت به دنبال چندین ماه پیگیری‎های هیأت مدیره انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‎های سلولزی ایران، برای رفع مشکل عدم پذیرش نوسانات وزن انواع کاغذ و مقوا و فرآورده‎های سلولزی در گمرکات که باعث اختلاف با بانک‎ها، معطلی در ترخیص کالا به دلیل انتظار زمانی پاسخگویی آزمون‎ها و یا صدور تاییدیه بانک و تحمیل خسارت به واردکنندگان می‎شد و انجام مکاتبات و جلسات و تماس‎ها و طرح دلایل فنی و علمی بسیار با مراجع ذیربط، مانند گمرک، سازمان استاندارد، وزارت صنعت و هماهنگی با سایردست اندرکاران وتشکل ها، سرانجام موافقت سازمان های ذیربط را اخذ نموده و بخشنامه (۲۵۹) گمرک مبنی بر پذیرش نوسان وزن ۳± درصد در گمرکات صادر شد.
⚫️ ریاست انجمن وارد کنندگان کاغذ تصریح کرد: به این ترتیب ترخیص کاغذ و مقوا در گمرکات و هزینه های ناشی از معطلی ترخیص آن کاهش یافته و این محصولات که غالباً مواد اولیه یا واسطه ای برای صنایع و چاپ ونشر هستند با سرعت و قیمت مناسب تری به دست تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد رسید.

تلاش ها برای کاهش قیمت کاغذ ,پویا هنر نوین,کاغذ مقوا,انجمن وارد کنندگان کاغذ , وزارت صنعت,فرآورده‎های سلولزی,صنایع چاپ و نشر

تلاش ها برای کاهش قیمت کاغذ ,پویا هنر نوین,کاغذ مقوا,انجمن وارد کنندگان کاغذ , وزارت صنعت,فرآورده‎های سلولزی,صنایع چاپ و نشر

تلاش ها برای کاهش قیمت کاغذ ,پویا هنر نوین,کاغذ مقوا,انجمن وارد کنندگان کاغذ , وزارت صنعت,فرآورده‎های سلولزی,صنایع چاپ و نشر

تلاش ها برای کاهش قیمت کاغذ ,پویا هنر نوین,کاغذ مقوا,انجمن وارد کنندگان کاغذ , وزارت صنعت,فرآورده‎های سلولزی,صنایع چاپ و نشر

نوشته های مرتبط