تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد ۸
تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد 8
02188921613

دلایل افزایش قیمت کاغذ در دو ماه اخیر

چند دلیل برای افزایش قیمت کاغذ وجود دارد:

۱-‌ افزایش ۱۰ درصد قیمت ارز
۲- شایعات مربوط به حذف ارز مبادله‌ای یا افزایش تعرفه واردات
۳- افزایش ۱۰ درصد قیمت جهانی کاغذ به دلیل کاهش تولید برخی کشورها از جمله چین
۴- وجود برخی مشکلات در معاملات ارزی کشور
۵- خرید عمده کاغذ توسط چند روزنامه و ناشر با توجه به نزدیک شدن به ایام پایان سال
۶- سوء‌مدیریت اصناف و نهادهای سیاستگذار
۷- خودداری از فروش برخی واردکنندگان بزرگ کاغذ

چند دلیل برای افزایش قیمت کاغذ وجود دارد:

۱-‌ افزایش ۱۰ درصد قیمت ارز،
۲- شایعات مربوط به حذف ارز مبادله‌ای یا افزایش تعرفه واردات،
۳- افزایش ۱۰ درصد قیمت جهانی کاغذ به دلیل کاهش تولید برخی کشورها از جمله چین،
۴- وجود برخی مشکلات در معاملات ارزی کشور،
۵- خرید عمده کاغذ توسط چند روزنامه و ناشر با توجه به نزدیک شدن به ایام پایان سال،
۶- سوء‌مدیریت اصناف و نهادهای سیاستگذار و
۷- خودداری از فروش برخی واردکنندگان بزرگ کاغذ.

چند دلیل برای افزایش قیمت کاغذ وجود دارد:

۱-‌ افزایش ۱۰ درصد قیمت ارز،
۲- شایعات مربوط به حذف ارز مبادله‌ای یا افزایش تعرفه واردات،
۳- افزایش ۱۰ درصد قیمت جهانی کاغذ به دلیل کاهش تولید برخی کشورها از جمله چین،
۴- وجود برخی مشکلات در معاملات ارزی کشور،
۵- خرید عمده کاغذ توسط چند روزنامه و ناشر با توجه به نزدیک شدن به ایام پایان سال،
۶- سوء‌مدیریت اصناف و نهادهای سیاستگذار و
۷- خودداری از فروش برخی واردکنندگان بزرگ کاغذ.

دلایل افزایش قیمت کاغذ در دو ماه اخیر

دلایل افزایش قیمت کاغذ در دو ماه اخیر

چند دلیل برای افزایش قیمت کاغذ وجود دارد:

۱-‌ افزایش ۱۰ درصد قیمت ارز،
۲- شایعات مربوط به حذف ارز مبادله‌ای یا افزایش تعرفه واردات،
۳- افزایش ۱۰ درصد قیمت جهانی کاغذ به دلیل کاهش تولید برخی کشورها از جمله چین،
۴- وجود برخی مشکلات در معاملات ارزی کشور،
۵- خرید عمده کاغذ توسط چند روزنامه و ناشر با توجه به نزدیک شدن به ایام پایان سال،
۶- سوء‌مدیریت اصناف و نهادهای سیاستگذار و
۷- خودداری از فروش برخی واردکنندگان بزرگ کاغذ.

نوشته های مرتبط