تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد ۸
تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد 8
02188921613

فرآیند چاپ لوازم خانگی

در چاپخانه ای که قرار است قطعات لوازم خانگی چاپ شود فرآیند زیر به ترتیب انجام می شود :

الف ) روش چاپ را با توجه به :

۱-جنس

۲-سایز

۳-ساختار قطعه انتخاب می کنند.

ب ) نوع مرکب را با توجه به :

۱-نوع چاپ

۲-جنس

۳-محیطی که قرار است قطعه نگهداری شود در آزمایشگاه تخصصی انتخاب می شود.

ج ) توجه به :

۱-جنس

۲-درجه براقیت

۳-شرایط نگهداری قطعه در آزمایشگاه تخصصی انتخاب می شود.

در چاپخانه ای که قرار است قطعات لوازم خانگی چاپ شود فرآیند زیر به ترتیب انجام می شود :

الف ) روش چاپ را با توجه به :

۱-جنس

۲-سایز

۳-ساختار قطعه انتخاب می کنند.

ب ) نوع مرکب را با توجه به :

۱-نوع چاپ

۲-جنس

۳-محیطی که قرار است قطعه نگهداری شود در آزمایشگاه تخصصی انتخاب می شود.

ج ) توجه به :

۱-جنس

۲-درجه براقیت

۳-شرایط نگهداری قطعه در آزمایشگاه تخصصی انتخاب می شود.

در چاپخانه ای که قرار است قطعات لوازم خانگی چاپ شود فرآیند زیر به ترتیب انجام می شود :

الف ) روش چاپ را با توجه به :

۱-جنس

۲-سایز

۳-ساختار قطعه انتخاب می کنند.

ب ) نوع مرکب را با توجه به :

۱-نوع چاپ

۲-جنس

۳-محیطی که قرار است قطعه نگهداری شود در آزمایشگاه تخصصی انتخاب می شود.

ج ) توجه به :

۱-جنس

۲-درجه براقیت

۳-شرایط نگهداری قطعه در آزمایشگاه تخصصی انتخاب می شود.

در چاپخانه ای که قرار است قطعات لوازم خانگی چاپ شود فرآیند زیر به ترتیب انجام می شود :

الف ) روش چاپ را با توجه به :

۱-جنس

۲-سایز

۳-ساختار قطعه انتخاب می کنند.

ب ) نوع مرکب را با توجه به :

۱-نوع چاپ

۲-جنس

۳-محیطی که قرار است قطعه نگهداری شود در آزمایشگاه تخصصی انتخاب می شود.

ج ) توجه به :

۱-جنس

۲-درجه براقیت

۳-شرایط نگهداری قطعه در آزمایشگاه تخصصی انتخاب می شود.

فرآیند چاپ لوازم خانگی

فرآیند چاپ لوازم خانگی

فرآیند چاپ لوازم خانگی, پویا هنر نوین,چاپ جعبه, لوازم خانگی, چاپخانه, ساختار قطعه, جنس,نوع مرکب, درجه براقیت,نوع چاپ , سایز

 

نوشته های مرتبط