تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد ۸
تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد 8
02188921613

منابع انسانی و فنی چاپخانه

منابع انسانی و فنی

دستیابی به تولید اثربخش تنها به برنامه ریزی و کنترل بستگی ندارد. روابط بین ماشین و کاربر آن در تولید از اهمیت زیادی برخوردار است. در صنعت چاپ و بخصوص در عملیات تولید، ملاحظات انسانی و فنی به هم وابسته هستند. هیچ کدام از آنها را نمی توان به تنهایی مورد بررسی قرار داد. افراد و دستگاه ها با هم و در کنار هم، یک چاپخانه را فعال نگه می دارند. ورود و نصب ماشین آلات جدید فقط بخشی از بهبود تولید است. ماشین آلا جدید اثر مستقیم بر کارگران، مهارت، دانش و حرکات آنها دارد. حتی دستگاه های جدید بر افرادی که مستقیما با تولید سر و کار ندارند، سازمان اطراف آنها و احتمالا روابط آنها با مدیریت نیز تاثیر می گذارد. برای رسیدن به پتانسیل تولید، تکنولوژی جدید باید از طریق انتخاب صحیح کارگران، آموزش کافی و از همه مهم تر ارتباطات خوب حمایت شود.

کنترل ضایعات

  • سرمایه گذاری بدون بازگشت، هدر دادن منابع است. واحدهایی که در خلال کار، پتانسیل ایجاد ضایعات دارند به شرح زیر می باشند:
  • تعریف ضعیف سطوح مسئولیت ها احتمالا باعث تاخیر در تولید و سرخوردگی پرسنل می شود.
  • تغییر قدرت مدیریت از مدیریت ضعیف به وجود می آید. اشتباه و تاخیر در تولید افزایش می یابد. سرخوردگی کارکنان و ضایعات مواد می تواند حاصل شود.
  • نبود همکاری بین واحدها باعث به هدر رفتن زمان، انرژی و از همه مهم تر مواد گران قیمت در چاپخانه منجر خواهد شد.

منابع انسانی

  • کمبود نظارت، به خوابیدن دستگاه و بروز ضایعات می انجامد.
  • کمبود دستورالعمل نیز به خوابیدن دستگاه و احتمالا اشتباه در تولید منجر می شود.
  • کمبود آموزش و کارکنان آموزش دیده بدین معنی است که شرکت فقط به بخسی از توانایی های خود دست خواهد یافت.

ساعات مفید

  • انتظار برای تجهیزات، مواد و دستوالعمل باید از طریق برنامه ریزی و کنترل  موثر تولید برطرف شود.
  • حضور به موقع و وقت شناسی اهمیت ویژه ای در تولید دارد و این امر نه فقط برای افراد بلکه برای کل شرکت و واحد های آن مهم است.
  • خستگی عامل منفی برای بهره وری است. باید برای ساعات کلی کار دقت کافی بشود.

منبع : کتاب مدیریت چاپ
نویسنده : درک پورتر

منابع انسانی و فنی چاپخانه

 

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *