تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد ۸
تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد 8
02188921613

منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی:

چشم انداز و مأموریت فرایند مدیریت منابع انسانی و همچنین ارزش های سازمانی نیروی انسانی در شرکت   پویا هنر نوین با مشارکت کارکنان و توسط مدیریت ارشد این سازمان تعیین و ابلاغ می گردد.

چشم انداز:

دستیابی به منابع انسانی توسعه یافته، هوشمند، بهره ور و وفادار با هدف برآورده سازی نیازهای سازمان

ماموریت:

طراحی و اجرای نظام های سرآمد در راستای جذب، نگهداشت و توسعه منابع انسانی سازمان

ارزش ها:

 • صداقت
 • مسئولیت پذیری
 • پاسخگویی مناسب و سریع به مشتریان و همکاران
 • احترام متقابل، نظم، صداقت و عدالت
 • کار تیمی
 • مشتری مداری
 • انجام کار درست
 • عدالت
 • تمرکز بر اهداف طرح ریزی شده و پروژه های بهبود
 • کار هوشمندانه همراه با خلاقیت
 • دینداری

استراتژی منابع انسانی :

استراتژی های منابع انسانی، پس از شناسایی ذینفعان کلیدی ، به نیازها، انتظارات و علاقمندی های ذی نفعان تدوین شده است:

 • جذب به موقع نیروی انسانی کارآمد و مناسب
 • افزایش بهره وری نیروی انسانی
 • نگهداشت نیروی انسانی کارآمد
 • توسعه توانمندی نیروی انسانی
 • ایجاد تناسب حداکثری بین شغل و شاغل
 • افزایش رضایت شغلی
 • پیاده سازی ارتباطات مناسب و کارآمد در سازمان
 • ارزیابی عملکرد و تقدیر از نیروی انسانی
 • ایجاد چارچوب عادلانه جهت جذب و به کارگیری نیروی انسانی

تخصص های مرتبط:

شرکت پویا هنر نوین پذیرای متخصصین  امور در حوزه های ذیل می باشد:

 • خرید و تامین
 • بازاریابی و فروش
 • مهندسی محصول
 • منابع انسانی و اداری
 • مالی
 • انبار و لجستیک​و برنامه ریزی
 • کنترل کیفیت و نظارت چاپ
 • پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ

 

در صورتی که تمایل به همکاری با شرکت صنایع چاپ و بسته بندی پویا هنر نوین دارید

فرم استخدام

را تکمیل نموده ، سپس در صورت موافقت کارشناسان واحد مربوطه به شما تماس حاصل میگردد.

مدیریت منابع انسانی:

چشم انداز و مأموریت فرایند مدیریت منابع انسانی و همچنین ارزش های سازمانی نیروی انسانی در شرکت   پویا هنر نوین با مشارکت کارکنان و توسط مدیریت ارشد این سازمان تعیین و ابلاغ می گردد.

چشم انداز:

دستیابی به منابع انسانی توسعه یافته، هوشمند، بهره ور و وفادار با هدف برآورده سازی نیازهای سازمان

ماموریت:

طراحی و اجرای نظام های سرآمد در راستای جذب، نگهداشت و توسعه منابع انسانی سازمان

ارزش ها:

 • صداقت
 • مسئولیت پذیری
 • پاسخگویی مناسب و سریع به مشتریان و همکاران
 • احترام متقابل، نظم، صداقت و عدالت
 • کار تیمی
 • مشتری مداری
 • انجام کار درست
 • عدالت
 • تمرکز بر اهداف طرح ریزی شده و پروژه های بهبود
 • کار هوشمندانه همراه با خلاقیت
 • دینداری

استراتژی منابع انسانی :

استراتژی های منابع انسانی، پس از شناسایی ذینفعان کلیدی ، به نیازها، انتظارات و علاقمندی های ذی نفعان تدوین شده است:

 • جذب به موقع نیروی انسانی کارآمد و مناسب
 • افزایش بهره وری نیروی انسانی
 • نگهداشت نیروی انسانی کارآمد
 • توسعه توانمندی نیروی انسانی
 • ایجاد تناسب حداکثری بین شغل و شاغل
 • افزایش رضایت شغلی
 • پیاده سازی ارتباطات مناسب و کارآمد در سازمان
 • ارزیابی عملکرد و تقدیر از نیروی انسانی
 • ایجاد چارچوب عادلانه جهت جذب و به کارگیری نیروی انسانی

تخصص های مرتبط:

شرکت پویا هنر نوین پذیرای متخصصین  امور در حوزه های ذیل می باشد:

 • خرید و تامین
 • بازاریابی و فروش
 • مهندسی محصول
 • منابع انسانی و اداری
 • مالی
 • انبار و لجستیک​و برنامه ریزی
 • کنترل کیفیت و نظارت چاپ
 • پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ