تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد ۸
تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد 8
02188921613

هزینه های مربوط به چاپخانه

هزینه نیروی کار

هزینه های مستقیم نیروی کار

هزینه های مستقیم نیروی کار شامل تمام هزینه هایی می شود که مستقیما به تولید یا مشتری اختصاص پیدا می کند.نحوه ثبت این هزینه ها به روش های زیر می باشد :

فهرست کارهای روزانه : از این روش برای ثبت دستی زمان واقعی مصرف شده توسط هر کدام  از اپراتورهای تولید و همچنین زمان مصرف شده در بخش های فرعی تولید برای آن کار بخصوص استفاده می شود.

صفحه کلید رایانه ای : اپراتورهای تولید، زمان آغاز و پایان هر کار را با استفاده از صفحه کلید کامپیوتری ثبت می کنند. در این روش نیاز به ثبت همزمان به صورت دست نویس نمی باشد. به هر حال در صورتی اطلاعات جمع آوری شده مفید خواهد بود که هر دو روش به شکل دقیق به کار گرفته  شوند.

هزینه های نیروی کار غیر مستقیم

این نوع هزینه ها مربوط به کارهایی هستند که مستقیما به مشتری باز نمی گردد مثل زمان خاموش بودن دستگاه ، تمیز کاری، نگهداری و کارهایی از این قبیل. برخی از این هزینه ها به واحدی مربوط می شود که کار در آن واحد انجام می گیرد. فرآیند سرشکن کردن این هزینه ها متفاوت و پیچیده است. به هر حال هدف اصلی از توزیع هزینه های غیر مستقیم این است که بدون فشار آوردن به واحد یا بخش بخصوصی از شرکت، آن هزینه ها پوشش داده شود.

هزینه های مواد

مواد مستقیم

این مواد بخشی از محصول نهایی را تشکیل می دهند مثل کاغذ و مقوا. کلیه موادی که به صورت مستقیم به مشتری اختصاص داده شوند از این جمله اند.

مواد غیر مستقیم

موادی هستند که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می گیرند اما مستقیما به مشتری اختصاص نمی یابند. از جمله این مواد، روغن و گریس، مواد شیمیایی فرآیندی و لاستیک سیلندر می باشند.

هزینه های سربار

همه چاپخانه ها هزینه های سرباری دارند. آنها را نمی توان به مشتری یا یک کار بخصوص مربوط دانست. به همین دلیل توزیع آنها بین واحد های مختلف تولیدی یا مراکز هزینه ضروری است. این هزینه ها شامل تعمیرات ماشین آلات و ساختمان، غیبت و بیماری ، پرداخت حقوق روزهای تعطیل و هزینه های زیست محیطی می باشد.

حقوق و دستمزد

هزینه های حقوق و دستمزد برای هر کار تولیدی را می توان از اسناد ثبت شده کار به دست آورد. این سوابق شامل ساعات کاری هر فرد در هر واحد یا ساعت کاری هر فرد برای هر نوع کار می باشد. این اطلاعات را می توان در فهرست کارهای روزانه ثبت کرد. با تجزیه و تحلیل آن  توسط حسابداری، هزینه های کلی دستمزد برای تولید در زمان و مکان مفروض و مقدار اضافه کاری انجام شده بدست می آید.

در اکثر چاپخانه ها، کارآیی تلیدی هر کارگر بر میزان پایه پرداختی تاثیر ندارد. بنابراین ثبت دقیق دستمزدها و ارزیابی آن به شکل پرداخت ساعتی و تعیین ساعت کار انجام شده برای هر مشتری ضروری است. بدین ترتیب می توان نسبت کارآیی چاپخانه ها را محاسبه کرد.

مراکز سود

این مراکز به درآمد و سود حاصله چاپخانه مربوط می شوند.تعریف آنها همانند مراکز هزینه است. به هر حال در اینجا تاکید بر درآمد حاصله از هر واحد تولیدی و سود آن می باشد. سه نوع سود وجود دارد :

سود نا خالص ، باقیمانده پول پس از کسر هزینه ها در رابطه با هر کار می باشد. از سود ناخالص هزینه های فروش ،توزیع، مالی و اداری کسر نمی شود.

سود خالص ، باقیمانده پول پس از کسر تعهدات مالی مثل اضافه برداشت، بهره و درآمد حاصل از سرمایه گذاری از سود عملیاتی می باشد.

سود عملیاتی ، باقیمانده پول پس از کسر هزینه های اداری، مالی و فروش و توزیع از سود ناخالص می باشد.

هزینه ها و قیمت ها

هزینه ها و قیمت های کارهای چاپی در رابطه های زیر تعیین می شوند :

هزینه های نیروی کار مستقیم + هزینه های مواد مستقیم =هزینه اولیه

هزینه های افزون بر تولید + هزینه اولیه = هزینه کارخانه

هزینه های افزون بر کارخانه + هزینه کارخانه = هزینه تولید

هزینه فروش + هزینه تولید = قیمت هزینه

سود + قیمت هزینه =قیمت فروش

منبع : کتاب مدیریت چاپ

نویسنده : درک پورتر

هزینه های مربوط به چاپخانه

 

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *