تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد ۸
تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد 8
02188921613

واژگان تخصصی چاپ و نشر

واژگان تخصصی چاپ و نشر
با توجه به نیاز روز افزون از یاد گیری زبان انگلیسی و به ویژه زبان تخصصی چاپ و نشر از این پس تصمیم گرفته ایم تا برای دانش پذیران آکادمی مجازی صنعت چاپ لغات کاربردی در این صنعت را به همراه معنی و واژگان آن به نشر برسانیم ✍️امیدواریم تا بتوانیم از طریق آموزش این مهم ,گامی کوچک در پیشرفت صنعت چاپ کشور برداریم … Sheet-Fed offset                     افست ورقی Waterless offset                     افست خشک, بدون آب Cutting                                  برش زدن Screen                                   ترام, شبکه, غربال Halftone                                ترامه Book binding                          صحافی Roller_drum                           نورد Board-Cardboard                    مقوا Switch for starting                  کلید راه اندازی Printing process                     مراحل کار چاپ, فرآیند چاپ alcohol indicator                     الکل سنج, شاخص الکل Cpmmercial printing                چاپ تجاری Paper                                    کاغذ Paper thickness                      ضخامت کاغذ Feeder                                  ورودی کاغذ Color mixing-color composition ترکیب رنگ illustration                             تصویر سازی, تصویر Calibration                            تنظیم, به حالت استاندارد در آوردن Gripper                                 پنجه(قطعه ای که لب کاغذ را گرفته و هدایتش میکند ) Waste peper                         پوشال,دورریز,کاغذ باطله Calendar                               تقویم ،سالنامه Catalogue                             کاتالوگ، جزوه های تبلیغاتی Convert                                تبدیل کردن، برگردان، معکوس کردن halftone dot                          نقطه ترام industrial print                      چاپ صنعتی Cardboard                            مقوا Chemical                              شیمیایی Pneumatic side guide (lay)      نشان پنوماتیکی Front guide -Lay                    سنجاق Spanner                                آچار Sheet per hour                      برگ در ساعت, چاپ در ساعت run length                             تیراژ, شمارگان Feeder table /paper table        میز تغذیه کاغذ, میز آپارات author _compiler                   مولف, گرداورندگان, تدوین کننده general characteristics           مشخصات, خصوصیات جامع و عمومی saturation                             اشباع:درجه خلوص یک رنگ Brilliance                              درخشندگی Light                                    نور Wavelength                          طول موج Ground                                زمینه Thermal                               حرارتی Max print area                      حداکثر اندازه کار چاپی, فضای چاپ Copy right                            حق چاپ Sensitive to light                   حساس به نور border                                 حاشیه, کناره, لبه Spine                                   عطف کتاب Prepress                              عملیات پیش از چاپ Viscosity                              غلظت, ناروانی Density                                چگالی ,تراکم, غلظت Checking the page layout      کنترل و نظارت بر صفحه آرایی Spine                                  عطف کتاب Prepress                              عملیات پیش از چاپ Density                               چگالی ,تراکم, غلظت Checking the page layout      کنترل و نظارت بر صفحه آرایی Contfol of color register         تنظیم و کنترل انطباق رنگ Clamp                                 تنگ(برش ) گیره Sheet joggers                       دسته کن های کاغذ hydrophilic                           دوستدار آب, جاذب آب, آبپذیر Convertible offset press         ماشین افست تغییر پذیر, قابل تبدیل  
نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *