تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد ۸
تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد 8
02188921613

پیگیری مالیات بر ارزش افزوده چاپخانه داران

از زمان تصدی گری هیات مدیره جدید اتحادیه چاپخانه داران تهران بحث مالیات بر ارزش افزوده یکی از مشکلات پیش روی این صنف بصورت جدی شد.

با افزایش درصد سالیانه مالیات بر ارزش افزوده و روندهای مورد نیاز نوشتن دفاترمالیاتی، ایرج استاد علینقی رییس این اتحادیه تدبیر آموزشی را در پیش گرفت و هر چهارشنبه برای چاپخانه داران و اعضای صنف کلاس آموزشی در محل اتحادیه برپا نموده است.

از سوی دیگر با توجه به سوابق فعالیت وی علاوه بر آموزش چاپخانه داران در جلسات متعدد برای رفع مشکلات چاپخانه داران با اداره مالیات حضور مستمری دارد.

ایرج استاد علینقی علاوه بر ایجاد بنیانهای علمی وکاربردی برای رفع مشکلات چاپخانه داران در بخش مالیات، مجدانه پیگیر حقوق اعضا در مجامع صنفی و مالیاتی است و امید است با این روند وضعیت روبه بهبود گسترش یابد.

 اتحادیه چاپخانه داران تهران قدیمی ترین اتحادیه صنفی کشور که از سال ۱۳۲۵ تا کنون مشغول به فعالیت است.

پیگیری مالیات بر ارزش افزوده چاپخانه داران

 

نوشته های مرتبط