تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد ۸
تهران , میدان فاطمی , خیابان جویبار , کوچه میرهادی شرقی , پلاک ۱۹ , واحد 8
02188921613

کنترل و برنامه ریزی تولید چاپی

تنظیم قوانین و مقررات خشک برای برنامه ریزی و کنترل تولید کارهای چاپی امکان پذیر نیست. هر شرکت سیستم مناسب با شرایط خود را می خواهد که در آن نوع کار، ماشین مورد نیاز، زمان انجام کار و نیازهای کیفی در نظر گرفته شود.

برنامه ریزی تولید سیستمی است که در آن هرگام از عملیات تولید و هرگونه اقدام برای دستیابی به زمان صحیح و حداکثر کارآیی پیش بینی می شود. کنترل تولید فرآیند آغاز مراحل تولید و باز خورد دائمی در مورد وضعیت کار است.

وقتی برنامه ریزی و کنترل کار به درستی انجام شود، می توان از ظرفیت بالقوه استفاده بهتر نمود، سر زمان مقرر کار را تحویل داد و کارهای فوری را بدون وقفه مابین کارهای عادی انجام داد.

تمام سیستم های کنترل و برنامه ریزی از اصول مشترک زیر پیروی می کنند :

 • فرآیندها و روشهای تولید را برنامه ریزی می کنند.
 • ترتیب عملیات تولید را مشخص می کنند.
 • زمان واقعی مورد نیاز و زمان موجود برای اتمام کار را مشخص می کنند.
 • جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به پیشرفت هر کار را امکان پذیر می سازند.
 • موجب می شوند تا در مورد دستیابی به مشخصات فنی کار مشتری، اطمینان حاصل شود.

پیشنهاد میکنیم مطلب ” سفارشات و دستورالمعل های چاپ ” را نیز مطالعه نمائید

توجه دقیق به برنامه ریزی و کنترل تولید مشخص کردن میزان ساعات کار فروخته شده است. مقدار ساعت کار فروخته شده به مشتری را برای تولید گرفته و آن را به صورت درصدی از ساعات کار کلی مشخص کنید. این درصد را می توان به شکل زیر تحلیل کرد :

 • عملکرد خوب ۹۰ تا ۹۶ درصد ساعات قابل محاسبه
 • عملکرد متوسط ۸۰ تا ۸۹ درصد ساعات قابل محاسبه
 • عملکرد ضعیف کمتر از ۸۰ درصد ساعات قابل محاسبه

در طول عملیات کاری به اهداف زیر دست می یابیم :

 • برنامه ریزی قبل از تولید: تعیین روش های تولید، زمان انجام کار، ظرفیت های واحد و ماشین و مواد مورد نیاز،
 • جمع آوری اطلاعات: آماده سازی مشخصات کار، ارتباط با نوع کار، مقدار عملیات ویژه ضروری، زمان تحویل و غیره،
 • زمانبندی و تخصیص کار: تعیین زمان تولید، فرآیندها و روشهای تولید، ماشین مورد استفاده و تقسیم عملیات،
 • اجرای کار: تخصیص ویژگیهای تولیدی کار به بخش های تولیدی،
 • کنترل و پیشرفت کار: مراقبت از پیشرفت کار با توجه به زمان و تاریخ تنظیم شده بر طبق استانداردهای کیفی.

تقسیم عملیات در ارتبط با مسائل زیر باید به تولید اثربخش منجر شود:

 • تامین همه مواد در تاریخی که باید حاضر باشند و اطمینان از درست بودن مواد،
 • تنظیم زمان واقع بینانه ضروری برای اتمام کار و زمان موجود در شرایط فعلی،
 • تعیین مناسب ترین ماشین ممکن، حاضر بودن ماشین، ماشین جایگزین در صورت لزوم، و ظرفیت ماشین و هرگونه ظرفیت خالی(بیکار)
 • آماده داشتن نیروی انسانی در زمان مناسب و مشخص کردن تمام کارهای ضروری،
 • مشخص کردن اثرات هرگونه اصلاح و تغییر برنامه تولید بر روی کارهای دیگری که در حال انجام هستند،
 • مشخص کردن هر کاری که هزینه آن از مبلغ برآورد شده فراتر رود تا بتوان در مراحل اولیه اقدام احتمالی جایگزین را انجام داد.

منبع : کتاب مدیریت چاپ
نویسنده : درک پورتر

کنترل و برنامه ریزی تولید چاپی

 

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *